Regulamin

Regulamin wynajmu domków całorocznych Zośka i Lenka oraz użytkowania terenu rekreacyjnego

 1. Wstępna rezerwacja terminu wynajmu domku możliwa jest telefonicznie lub mailowo.
 2. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie wskazanym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji wysyłanej drogą mailową.
 3. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką pierwszego dnia pobytu lub przelewem przed dniem przyjazdu.
 6. Zadatek wpłacony podczas rezerwacji pozostaje jako kaucja na poczet zniszczeń i zostaje zwrócony w dniu wyjazdu.
 7. W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.
 8. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
 9. Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.
 10. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych i do bramy wjazdowej na posesję– ich zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.
 11. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00.
 12. Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15.00 do 18.00, jednak wcześniejsze lub późniejsze zakwaterowanie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu.
 13. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10.00 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.
 14. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo otrzymali. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie, ale w przypadku pozostawienia rażącego nieładu (np. śmieci na podłodze, brudne naczynia, plamy na kanapie itp.) Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.
 15. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.
 16. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 17. W domkach oraz przy basenie, saunie i jacuzzi obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów.
 18. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.
 19. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Gospodarza.
 20. Gospodarz zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe znajdujące się na terenie posesji.
 21. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi.
 22. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.
 23. Gospodarz oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (m. in. piaskownica, huśtawki, trampolina), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 24. Korzystanie z zadaszonej altany jest bezpłatne – konieczne jest sprzątniecie po korzystaniu.
 25. Na wyznaczonym miejscu możliwe jest rozpalenie ogniska z rusztem do pieczenia potraw – Gospodarz zapewnia drewno. Osoba wynajmująca musi zadbać wówczas o bezpieczne niepozostawianie palącego się ognia bez nadzoru i wygaszenie ogniska na koniec.
 26. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
 27. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji. Śmiecie biodegraowlane należy wyrzucić na kompostownik.
 28. Nie akceptujemy przyjazdu zwierząt.
 29. Korzystanie z jacuzzi i sauny jest dodatkowo płatne i każdorazowo uzgadniane z Gospodarzem. Nie ma możliwości samodzielnej obsługi. Nie ma możliwości korzystania z jacuzzi w czasie mrozów.
 30. Korzystanie z basenu ogrodowego jest bezpłatne i dostępne przez cały okres letni (czerwiec – sierpień).
 31. Gospodarz organizuje wyprawy pojazdem John Deer Gator – obowiązuje opłata zgodna z cennikiem i wcześniejsza rezerwacja. Nie ma możliwości samodzielnego prowadzenia pojazdu.
 32. W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
 33. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).